نویسنده: میثم مینوئی

مقاله

ChatGPT2

یادگیری از ChatGPT ( قسمت دوم ) نویسنده : ویل داگلاس هیون، ویراستار ارشد هوش مصنوعی در MIT Technology Review

مقاله

ChatGPT1

یادگیری از ChatGPT ( قسمت اول ) نویسنده : ویل داگلاس هیون، ویراستار ارشد هوش مصنوعی در MIT Technology Review

برای ورود به سمینار محتوای تعاملی ، کلیک نمائید