درباره ما

about-us

ما را  بیشتر بشناسید

درس افزار چگونه آغاز شد؟

مجموعه درس افزار متشکل از گروهی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف دغدغه مند در حوزه آموزش و پرورش کشور، از سال 1390 فعالیت خود را در حوزه فناوری های آموزشی آغاز نموده است. این مجموعه طی سال ها فعالیت، خدمات مختلف و متعددی را به مجموعه های آموزشی و بویژه مدارس ارائه کرده است. ماحصل یکی از این فعالیت ها و خدمات، منجر به تولید سامانه مدیریت جامع مدارس درس افزار شده است. سامانه ای که با شناسایی نیازمندی های واقعی مدارس شکل گرفته و از فرآیندهای اموزشی، مالی و اداری در مجموعه های آموزشی پشتیبانی می کند.