وبینار هوش مصنوعی

ابزاری برای توانمندسازی ارکان مدرسه

اولین وبینار آموزشی شرکت درس افزار با هدف ارتقاء سطح آموزشی و افزایش توانمندی مدارس و معلمین در استفاده از تکنولوژی آموزَشی با عنوان ” هوش مصنوعی ابزاری جهت توانمند سازی ارکان مدرسه ” توسط آقایان دکترمحمدهادی بکایی مدیر عامل شرکت درس افزار و دکتر محمد نیرو عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارائه گردد. بخشی از موضوعات ارائه شده در جلسه :
با اینکه هوش مصنوعی چگونه داده ها را به خرد و دانایی تبدیل می کند

کدام داده های ارزشمندی در مدارس ما وجود دارند که می توانند درمدلهای هوش مصنوعی استفاده شوند؟ هوش مصنوعی چه رهاوردی برای مدارس ما خواهد داشت ؟

کارکنان مدارس پیشرو برای استفاده از هوش مصنوعی چه برنامه هایی دارند ؟

آشنایی نسبتا عمیق‌تری با تکنولوژی‌های هوش مصنوعی و چت‌بات‌ها در آموزش داشته باشید.

روش‌ها و راهکارهای اجرایی را برای استفاده از هوش مصنوعی در فرایند آموزش بیاموزید.

نتایج نظر سنجی شرکت کنندگان در این وبینار به شرح زیر بود

نسبت به انتظار خود کیفیت رویداد را چگونه ارزیابی می کنید؟ 82 امتیاز از 100

کیفیت محتوای سخنرانان رویداد را چگونه ارزیابی می کنید؟ 86 امتیاز از 100

آیا رویداد را به دوستان و یا آشنایان خود توصیه می کنید؟ 98 درصد بله 2 درصد خیر

آیا در رویدادهای آینده ی این برگزارکننده شرکت می کنید؟ بله 98 درصد ، خیر 2 درصد

آیا رویداد به نسبت زمان یا هزینه آن، ارزش شرکت در آن را داشته است؟ 100 درصد بله

آیا شرایط برای نتورکینگ با دیگر شرکت‌کنندگان فراهم شده بود؟ 52 درصد بله 48 درصد خیر

کیفیت سخنرانی “دکتر محمد هادی بکایی” را چگونه ارزیابی می کنید؟ 89امتیاز از 100


کیفیت سخنرانی “دکتر محمد نیرو ” را چگونه ارزیابی می کنید؟ 89 امتیاز از 100

آیا از نحوه اطلاع رسانی وبینار راضی بودید؟
عالی 67 درصد/ خوب 33 درصد

مدت زمان برگزاری وبینار چگونه بود ؟
مناسب 85 درصد / طولانی 10 درصد / کوتاه 5 درصد

نظم برگزاری وبینار چگونه بود ؟
عالی 56 درصد / خوب 44 درصد

زمان برگزاری وبینار (روز و ساعت )چگونه بود؟
عالی 33 درصد /خوب 56 درصد / متوسط 11 درصد